SERVIZO GUIA LABORAL.

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade estar en situación de desemprego e empadroado na provincia de Lugo.
En virtude da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal, autorizo que os datos persoais que proporcione sexan tratados pola Deputación de Lugo coa única finalidade de tramitar a solicitude. Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito á Deputación Provincial de Lugo, calle San Marcos 8, 27001 Lugo.