Bolsa de Emprego


Estas buscando traballo? Buscas ampliar novos camiños profesionais? Aquí neste apartado podes anotarte en cantas ofertas de traballo se publiquen, sin límite. Iso sí, lembra

que cada vez que se faga pública unha vacante

- Se corresponde ao Ben Emmpregado III: prazo de incripción e de 5 dias habiles dende o dia seguinte a publicacion da Bolsa de Empego.

- Se corresponde ao Ben Emmpregado IV: prazo de incripción e de 5 dias naturais dende o dia seguinte a publicacion da Bolsa de Empego.

       

As ofertas de emprego que se publiquen irán actualizándose semanalmente, así que non perdas a comba e anótate.

 Ben Empregado III

 

   Funcionamento da Bolsa de Emprego do proxecto Ben Empregado III.pdf
   Modelo de renunica Anexos IV.pdf
   Nota Informativa Ben Empregado III.pdf

Ben Empregado IV

 

   000.- Nota Informativa Funcionamiento Bolsa de Emprego fda.pdf
   002- Anexos Renuncia Candidatos BEIV.pdf
   000.- Bolsa de emprego Liña 1.A . 18-02-19 - Prazo de presentación 19-02-19 ata o 25-02-2019.pdf

>> Bolsas de emprego co prazo pechado

>> Acceso a listaxes e citacións


Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade estar en situación de desemprego e empadroado na provincia de Lugo.
En virtude da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal, autorizo que os datos persoais que proporcione sexan tratados pola Deputación de Lugo coa única finalidade de tramitar a solicitude. Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito á Deputación Provincial de Lugo, calle San Marcos 8, 27001 Lugo.